Lütfen Bekleyin Site Yükleniyor...

FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

Bilindiği üzere, hukuk fakültesi mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Hâkimlik, savcılık ya da avukatlık mesleklerinin yanı sıra kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, icra müdürlüğü gibi pek çok mesleği de icra edebilmektedirler. İşsizlik oranının yüksek olduğu ülkemizde, mezunları işsiz kalmayan en önemli fakültelerden biri de hukuk fakülteleridir. Hukuk Fakültemiz, Hukuk Programıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KTO Karatay Mühendislik Fakültesi, zamanının ihtiyaçlarına cevap verebilen nitelikli mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz, öncelikli olarak alanında karşılaşacağı mühendislik problemlerini doğru formüle edebilen, formüle ettiği problemlerin çözümüne yönelik doğru araçları seçebilen mezun profili oluşturmayı hedeflemektedir. Mühendislik Fakültemiz; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği bölümlerini bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca Endüstri Mühendisliği bölümümüz de 2016-2017 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecektir.

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KTO Karatay Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, geleceğin yönetici ve işletmecilerini, değişen rekabet koşullarında, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek donanımda yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alanındaki son gelişmeleri yakından takip eden, yurt içi ve yurt dışı deneyime sahip, uzman akademik kadromuz, öğrenciler ile interaktif iletişimde bulunarak gerek üniversite hayatı boyunca gerekse mezun olduktan sonra öğrencilerimize destek vermeyi hedeflemektedir. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemiz; İşletme, Uluslararası Ticaret, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, İslam Ekonomisi ve Finans ve Lojistik bölümlerimiz 2016-2017 akademik yılında yeni açılan bölümlerimiz arasındadır.

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin kapatılarak iki fakülte hâline dönüştürülmesi neticesinde faaliyete geçmiştir. Hâlihazırda bünyesinde bulunan Sosyal Hizmet bölümüyle eğitim öğretimine devam eden Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 2016-2017 akademik yılında Psikoloji, Mütercim-Tercümanlık (Arapça), Sosyoloji ve Tarih bölümleriyle yeni öğrencilerini ağırlayacaktır.

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin temel hedefi ülkemizde ve uluslararası platformlarda önde gelen lider kurumlarından biri olmak, öğrenen, düşünen ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda, KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin 2011 yılından bu yana sürdürmekte olduğu başarının anahtarı, geleceğin bireyleri olarak gördüğümüz öğrencilerimize olan inancımız, global iş gücü yetiştirmeye odaklanmış eğitimimiz, akademik eğitimin yanı sıra öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine ve sürdürebilir başarılarına verdiğimiz önemdir. KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; İç Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden meydana gelmektedir. Ayrıca 2016-2017 akademik yılında Resim bölümü de yeni öğrencilerini kabul edecektir.

TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIP FAKÜLTESİ

KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesinin temel ilkesi, bilimin önderliğinde özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik değerlere sahip, akademik ve idari çalışanlarının, öğrencilerinin ve hastalarının memnuniyetini sağlamayı hedefleyen, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurum olmaktır. Ayrıca hâlihazırda, üniversitemiz ve sağlık sektöründe Türkiye'nin önemli gruplardan birisi olan Medicana sağlık grubu ile afiliye üniversite hastanesi olması hususunu içeren iş birliği protokolü imzalanmıştır.

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun temel amacı, öğrencilerinin öncelikle insana değer veren, icra edeceği mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi ve etik karar verme yeteneği kazanmış bireyler yetiştirmektir. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümlerimizde verilen eğitimde bilimsellik, objektiflik, dürüstlük ve şeffaflık, yaratıcılık, esneklik, çağdaş yaklaşımlara açıklık ve toplumsal gerçeklere duyarlılık anlayışı etkindir. Derslerimizde uzlaşma ve hoşgörü, takım ve sorumluluk bilinci, iş birliği, idealist olma, eğitimde süreklilik anlayışı vurgulanmaktadır. Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Odyoloji bölümleri Yüksekokulumuzun bölümleri arasındadır. Ayrıca Beslenme-Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ebelik bölümleri de 2016-2017 itibarıyla açılan bölümlerimiz arasındadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Diyaliz, Fizyoterapi ve Çocuk Gelişimi olmak üzere 3 programda eğitim öğretim, 2016-2017 akademik yılı itibarıyla verilmeye başlanacaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim programları, alanlarında deneyimli kadrolu öğretim elemanlarının yanı sıra üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokullarının da değerli katkıları ile sürdürülmekte ve aldıkları nitelikli eğitim /öğretim nedeniyle mezunlarımız iş yaşamlarında tercih edilmektedirler.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Adalet Meslek Yüksekokulumuzun en önemli özelliği “uygulamalı eğitime” oldukça fazla önem vermesidir. Bu çerçevede ders kataloğumuz içerisinde uygulamaya yönelik diğer derslerin dışında “UYAP Uygulamaları” ve “Dosyalama ve Arşivleme” isimli derslere de yer verilmiştir. Adalet Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Adalet Bakanlığının yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt kâtipliği, ceza infaz kurumları müdürlüğü gibi çeşitli birimlerinde görev alabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimleri, noterler, hukuk büroları, bankalar, şirketler vb. kuruluşların bünyesinde de çalışabilirler.

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KTO Karatay Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere Temmuz 2009’da kurulmuştur. 2013-2014 akademik yılı itibarıyla, Mimarlık, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği anabilim dallarında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği anabilim dallarında doktora programına sahiptir. Enstitünün temel felsefesi, büyük bir endüstriyel altyapıya sahip Konya’da üniversite-sanayi iş birlikteliklerini geliştirecek tez çalışmaları ile ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlarken yerli teknolojik birikimimizi geliştirmeye doğrudan katkıda bulunmaktır.

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Sosyal Bilimler Enstitümüz, Üniversitemizin vizyonu ve misyonu gereği bilimsel araştırma, disiplinler arası yaklaşım ve toplumsal fayda ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmıştır. Enstitümüzün amacı, oldukça karmaşık hâle gelen toplumsal hayatın, ekonominin, ticaretin ve sanayinin ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayabilecek, ilgili sahalardaki bilim dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, bilime ulusal ve uluslararası çapta katkıda bulunabilecek, sanayinin-ticaretin ve sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılayabilecek, iş birliğini sağlayabilecek tezleri ve projeleri hazırlatmak suretiyle adayları yüksek lisans ve doktora seviyesinde yetiştirmektir. İşletme Tezli Yüksek Lisans, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans, Özel Hukuk Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Muhasebe ve Yönetim Yüksek Lisans programlarıyla Sosyal Bilimler Enstitümüz hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2015-2016 akademik yılı Güz döneminde eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Sağlık Bilimleri Enstitümüz, Odyoloji Tezli Yüksek Lisans, Çocuk Gelişimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla her biri birbirinden değerli, her biri alanında uzman, nitelikli akademik kadrosuyla birlikte eğitim öğretimine devam etmektedir.