Bir Sorum Var

Adres:
Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay / KONYA
Telefon: 444 12 51
Faks: +90 (332) 202 00 44
Whatsapp: +90 (549) 551 12 51
Bip: +90 (533) 190 61 25
E-posta: tanitim@karatay.edu.tr