Hukuk Fakültesi
Tıp Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 2019 yılında kurulmuştur. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ilk kez 2019-2020 akademik yılında öğrenci alan Pilotaj Bölümü bulunmaktadır. Türkiye’de planör eğitimiyle, kendi uçaklarıyla, kendi pisti ve bakım merkezinde pilot yetiştiren tek üniversite unvanını da elinde bulunduran KTO Karatay Üniversitesi, sektöre yönelik iyi eğitim almış pilot yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Pilotaj
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geleceğin girişimcilerini, iktisatçılarını, finansçılarını, uluslararası ticaretçilerini, enerji sektörü yöneticilerini, sigortacılarını, sosyal güvenlik uzmanlarını ve işletmecilerini değişen rekabet koşullarında, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek donanımda yetiştirmektedir.
İşletme Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Enerji Yönetimi İslam İktisadı ve Finans
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemiz, özgüveni yüksek, beşeri ve sosyal ilişkileri güçlü, problemin kaynağını tespit eden ve çözen, sorumluluk sahibi, yenilikçi ve lider özelliği taşıyan sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve sosyologlar, tarihçiler ve iletişimciler yetiştirmektir.
Sosyal Hizmet Sosyoloji Tarih Psikoloji İletişim ve Tasarımı
Mühendislik Fakültesi
Geçmişin değerlerini geleceğe taşımayı hedef edinen KTO Karatay Üniversitesi; bu güçle çağın teknolojilerini konuşturacak, yeni teknolojiler üretecek, AR-GE'de öncü ve yenilikçi mühendisler yetiştirmek için kapılarını ardına kadar açarak, ülkemizin kalkınma ve refah düzeyini artırabilecek bilim adamlarını Mühendislik Fakültesi bünyesinde iş hayatına hazırlamaktadır.
Mühendislik Fakültemiz, nitelikli mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz, öncelikli olarak problemleri doğru formüle edebilen, formüle ettiği problemlerin çözümüne yönelik doğru araçları seçebilen mezun profili oluşturmayı hedeflemektedir.
KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesindeki bölümlerin öğretim programları, uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü ölçütler doğrultusunda ve sanayinin ihtiyaçları da gözetilerek hazırlanmıştır. Her öğretim programında temel bilimler, genel mühendislik ve alana yönelik dersler yanında, sosyal bilimler ile ilgili dersler de yer almaktadır. Teorik işlenen mühendislik dersleri, uygulamalar ve deneylerle desteklenmektedir. Öğrencilerimiz 4. ve 6. yarıyıl sonunda toplam en az 20 iş günü iki yaz stajı ve son sınıf öğrencilerimiz ise danışman öğretim elemanı gözetiminde yarıyıl bitirme projeleri yürütmektedir.
Elektrik - Elektronik Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Makine Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, farklı yeteneklere sahip yaratıcı, yetkin, özgün, başarılı, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran çalışmalara imza atmayı hedefleyen, öğrenen, düşünen ve gelişime açık bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mimarlık İç Mimarlık Grafik Tasarımı Geleneksel Türk Sanatları
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun temel amacı, öğrencilerinin öncelikle insana değer veren, icra edeceği mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi ve etik karar verme yeteneği kazanmış bireyler hâline gelmelerini sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 yıllık eğitim vermektedir.
KTO Karatay Üniversitesinde sağlık alanında her bölümün kendine ait laboratuvarı olup, bu laboratuvarlar gelişmiş teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bu sayede çağın gerekliliklerini yakından takip ederek kendini geliştiren, donanımlı, bilgili ve teoriyi pratiğe dönüştürme konusunda başarılı öğrenciler yetiştirilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencileri, Üniversitemiz ile afiliasyon anlaşması bulunan Medicana Hastanesi ve diğer hastanelerde geniş uygulama ve staj imkanlarından da yararlanmaktadır.
Hemşirelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çocuk Gelişimi Beslenme ve Diyetetik Ebelik Odyoloji
Yabancı Diller Yüksekokulu
KTO Karatay Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, dil eğitim programları ile öğrencilerimizin akademik, mesleki ve kişisel hedeflerine ulaşmalarında onları desteklemeyi ve onlara yardımcı olmayı kendisine görev olarak benimsemiştir. Yüksekokulumuz, üniversitemiz öğrencilerine, akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisinin temel bilgi ve becerilerini kazandırarak, sadece sınırlı bir öğretim sürecine sığdırılamayacak olan yabancı dil öğrenimini gelecekte de sürdürebilmeleri için sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, Japonca ve İspanyolca öğrenme fırsatı elde etmektedir. Mezunlarımız kamuda Dış İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, büyük elçilikler, konsolosluklar, müsteşarlıklar, bankalar, TRT ve Anadolu Haber Ajansı gibi birçok kamu kurumunda çalışabilmektedir. Özel sektörde de tercüme büroları, kitapevleri, şirketler, TV kanalları ve gazete gibi bir çok kurumda tercüman olarak çalışabilmektedir.
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetlerinin akılcı şekilde üretilmesine katkıda bulunan, sağlık hizmetlerindeki ilerlemelere yardımcı olan, ekip çalışmasına yatkın, üretken, nitelikli sağlık teknikerleri yetiştirmektedir.
KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim programları, alanlarında deneyimli kadrolu öğretim elemanlarının yanı sıra üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokullarının da değerli katkıları ile sürdürülmekte ve öğrencilerimiz, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde iş yaşamında tercih edilen mezunlar hâline gelmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2 yıllık bir eğitim imkanı sunmaktadır.
KTO Karatay Üniversitesinde sağlık alanında her bölümün kendine ait laboratuvarı olup, bu laboratuvarlar gelişmiş teknolojik araçlarla donatılmıştır. Bu sayede çağın gerekliliklerini yakından takip ederek kendini geliştiren, donanımlı, bilgili ve teoriyi pratiğe dönüştürme konusunda başarılı öğrenciler yetiştirilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencileri, Üniversitemiz ile afiliasyon anlaşması bulunan Medicana Hastanesi ve diğer hastanelerde geniş uygulama ve staj imkanlarından da yararlanmaktadır.
Fizyoterapi Diyaliz Anestezi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri İlk ve Acil Yardım Çocuk Gelişimi
Adalet Meslek Yüksekokulu
KTO Karatay Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu “uygulamalı eğitime” oldukça önem vermektedir. Adalet Bölümünden mezun olan öğrenciler, Adalet Bakanlığının Yazı İşleri Müdürlüğü, İcra Dairesi Müdürlüğü, Zabıt Kâtipliği, Ceza İnfaz Kurumları Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerinde görev alabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimleri, noterler, hukuk büroları, bankalar, şirketler vb. kuruluşların bünyesinde de çalışabilmektedirler. KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri, modern ve Selçuklu mimarisinin buluştuğu TOBB Hukuk Fakültesi Binası’nda, duruşma salonu uygulamaları ile özgün bir eğitim almaktadır. Türkiye’de Adliye Sarayı’na en yakın yüksekokul olma özelliğinin yanı sıra, Konya Adliye’sinde öğrencilerimiz stajlarını yapabilmektedir.
Adalet Meslek Yüksekokulu
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Endüstri ve iş dünyamızın büyük ihtiyaç olarak gördüğü eğitimli ve nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için KTO Karatay Üniversitesi Dış Ticaret, Mekatronik, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Bilgisayar Programcılığı Programlarının yer aldığı Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu’nu eğitim dünyamıza kazandırmıştır. Amacı; gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren seçkin bir meslek yüksekokulu olmaktır. Konya Sanayisinin merkezinde yer alan kampüsü ve eğitim-öğretim açısından her türlü donanım ve teknolojik altyapıya sahip laboratuvar ve gerekli araç-gereçlerle donatılmıştır.
Dış Ticaret Mekatronik Bilgisayar Programcılığı Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri