Burslar ve Ücretler

Karataylı Ol Hayalini Tamamla

Tercih Bursu

Tercih BursuTercih BursuTercih BursuTercih Bursu

Üniversitemizin lisans ve ön lisans bölümlerini (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ücretli kontenjandan 1. sırada tercih ederek yerleşenlere %25, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %20, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %10 ve 4. sırada tercih ederek yerleşenlere %5 oranında tercih bursu verilir.
TYT, YKS ve DGS ile yerleşen öğrencilere uygulanır.
Bu burs, 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerlidir. Önceki yıllara ait tercih bursları aynı oranlarda devam etmektedir.

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı BursuÜniversiteye Giriş Yüksek Başarı BursuÜniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

Üniversitemize TYT ve YKS sınavları ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;

SAY ve EA puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 3.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
5001-10.000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL

SÖZ puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL,
DİL puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,

burs verilir. Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.
Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır; dönem/yıl not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi halinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki dönem/yıl genel not ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi halinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
Ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

Barınma Bursları

Kardeş BurslarıKardeş BurslarıKardeş Bursları

Üniversitemize TYT, YKS sınavları ile yerleşen ve il merkezi dışında ikamet eden EA ve SAY puan türlerinde ilk 10.000, SÖZ puan türünde ilk 5.000, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden Üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralaması ile kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Eğitim-öğretim başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
Barınma bursu diğer burslarla birleşebilir.
Ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler, ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrenciler ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır.
Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevine devamsızlık sağlaması, konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu tamamen kesilir.

 

Dil Okulu Bursları

Dil Okulu BurslarıDil Okulu BurslarıDil Okulu Bursları

Üniversitemize TYT, YKS sınavları ile yerleşen, ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, SÖZ puan türünden ilk 2.500 başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde en fazla iki ay olmak üzere, 1. Sınıf, 2. Sınıf veya .3. Sınıfı tamamlamalarına müteakip, öngörülen sürelerde ve üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde, talepte bulunmaları halinde Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir.
Dil okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Dil Okulu için belirtilen aylık burs bedelinden ibarettir. Her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir. 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz. Giriş Yüksek Başarı Bursunu kaybeden öğrencilere ilgili yıl için uygulanmaz. Ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

 

Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursları

Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu BurslarıYurt Dışı Yaz ve Kış Okulu BurslarıYurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursları

Üniversitemize TYT, YKS sınavları ile yerleşen, ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, SÖZ puan türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde 1. sınıf, 2. Sınıf veya 3. Sınıfın yaz veya kış aylarında 2 hafta süre ile Üniversitemizin belirlemiş olduğu tarihler ve anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir.
Yaz ve kış okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu için belirtilen haftalık burs bedelinden ibarettir.
Her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Giriş Yüksek Başarı Bursunu kaybeden öğrencilere ilgili yıl için uygulanmaz.
Ön lisans mezunu olup Üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

 

Ahilik Bursu

Ticaret Odası Üyeleri Destek BurslarıTicaret Odası Üyeleri Destek Bursları

Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin TYT, YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin TYT, YKS ve DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Üyelerin yetki belgesi sunması (şirket üyeliklerinde imzaya yetkili olduğunu gösterir belge) ve bu yetki belgesinin normal eğitim öğretim süresi boyunca her akademik yılı başında yenilenmesi gerekir.
Oda/Borsa üyeliğinin üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir. Sonradan üye olunması halinde bu burstan yararlanılamaz.
Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır, ilgili yıl için öğrenci bu burstan faydalanamaz. Başvuru yapması halinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle burstan faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
İlk kayıt esnasında üyeliği olduğu halde ilgili kurum ile üniversite arasında protokol bulunmadığından burstan faydalanamayan öğrenci, protokolün yapılması halinde bu burstan yararlanabilir. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Ahilik Bursu oranı (%15), 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi itibariyle geçerli olup, önceki yıllarda kayıt olan öğrencileri kapsamamaktadır. 2016-2017 ile 2017-2018 akademik yıllarında alınan Ticaret Odası Bursları aynı oranda devam eder. 2016 yılından önce Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Bu burs, yatay geçişle gelen öğrenciler için 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi itibariyle; uluslararası öğrenciler için ise 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerlidir.

Üstün Başarı Bursu

Üstün Başarı BursuÜstün Başarı BursuÜstün Başarı Bursu

Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;
0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye,
51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere,
101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir.
Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır.
Aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler, aynı bursu almaya hak ederler.
Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç Temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı Bursu ÇAP için de geçerlidir.
Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tüm öğrencileri kapsar.

Çift Anadal Bursu

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.
Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için 1 yıl ek süre verilir.
2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminden önce kayıtlı öğrenciler için ÇAP Program ücretleri, anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücretinin yarısı üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır.

Kardeş Bursları

Kardeş BurslarıKardeş Bursları

Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması halinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır.
Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi halinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılı başında sona erer.
Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş bursundan ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Kardeş bursu başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.

Sporcu Bursları

Sporcu Bursları

Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burstur. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs sağlanabilir.
Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması halinde %100’ e kadar burs sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren burs almaya hak kazanabilir.
Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs sağlanabilir.
Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs sağlanabilir.
Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs sağlanabilir. Bu burs, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır. 2017-2018 akademik yılı itibariyle Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Öğrencinin sporcu burslarından herhangi birini kazanması için;
ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması,
Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi,
Bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması halinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanabilir.
ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burstan yararlandırılır.

Şehit - Gazi Bursları

Şehit - Gazi Bursları

Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır.
2018-2019 öğretim yılı için her bölüme 5’er şehit-gazi bursu ayrılmıştır.
Kayıt olduktan sonra ebeveyninden biri şehit ya da gazi olan öğrenci, kontenjan dâhilinde burstan yararlanabilir. Şehit olma tarihini takip eden akademik yılı başından itibaren geçerli olur.
Başvurular, kayıt esnasında yapılır. Başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanır.
Kontenjan kalması halinde, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için şehit gazi bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Engelli Bursu

Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri halinde verilebilecek burstur.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
2018-2019 akademik yılından itibaren üniversitemize kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.

Mezun Bursları

Mezun BurslarıMezun Bursları

Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda %50, ilk üç derece ile mezun olmaları halinde %100 mezun bursu sağlanır.
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda, %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize %30 mezun bursu sağlanır.
Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.     

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Okul birincisi ve ikincisi olarak Üniversitemizden mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.
Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.
2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Bursların Tahsisi

Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursa hak kazanması durumunda, yüksek olan burs geçerlidir.
Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslarla yönerge kapsamındaki diğer burslar birleşebilir.
Öğrencinin bursa hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.

Bursların Kesilmesi

Burslu öğrencilerin kayıt yenilememeleri ve normal öğrenim süresini aşmaları halinde bursları kesilir. Kayıt yenilememe sebebiyle bursları kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs almaya devam ederler.
Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmadığı için izin süresi sona erdiğinde öğrencilerin bursları devam eder.
Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Giriş Başarı Bursu dışında kalan bursları alma hakkını kaybeder. 2018-2019 akademik yılı itibariyle kayıtlanan Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Uluslararası Öğrenci Bursu kazanan öğrencilerin dönem/yıl not ortalamalarının 2:00’nin altına düşmesi halinde ilgili yıl için bursları kesilir.
Üniversitemiz tarafından izin verilen, görevlendirilen ve yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin bursları kesilmez.

Burs Kapsamında Olmayan Faaliyetler

Üniversite bünyesinde özel öğrenci olunan dönem/yıl, eğitim-öğretim müfredatı dışındaki kurslar, yaz okulları gibi program ve faaliyetler burs kapsamı dışındadır.

Ücretler

Yıllık programlara (Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı) kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde %6, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %5 indirim uygulanır.
Nakit ödemeler; Halk Bankasının tüm şubelerinden, Kurumsal Tahsilatlar aracılığı ile KTO Karatay Üniversitesi ekranından yapılır. Halk Bankasında hesabı olanlar internet bankacılığı üzerinden; Ödeme/Eğitim ödemeleri/KTO Karatay Üniversitesi ekranından ödeme yapabilirler. Ayrıca Halk Bankası ATM’lerinden de işlem yapılabilmektedir. 

 

Öğrenim ücreti Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile (Maximum, World, Bonus, Card Finans, Paraf kart) yıllık programlarda 8 taksitte; dönemlik programlarda birinci dönem 4, ikinci dönem 4 veya tamamı 8 taksitte ödenir.
Ayrıca, Üniversitemiz tarafından Otomatik Tahsilat Sistemi (OTS) anlaşması yapılan bankalardan, (Ziraat Bankasının tüm şubelerinden, Albaraka Türk Yeni Toptancılar Konya Şb, Türkiye Ekonomi Bankası Büsan Sanayi Şb. ve Fibabanka Konya Büsan Şubesi) herhangi bir ücret, komisyon alınmaksızın yıllık ücretin tamamı 8 aya kadar taksitlendirilir.  KTO Karatay Üniversitesi, kayıtlı öğrenciler için sonraki yıllarda öğrenim ücretinde yapılacak yıllık artışları, bir önceki yılın ağustos ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı taahhüt etmektedir.

Üniversitemizde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri üniversitemize ilk kayıt oldukları tarih dikkate alınarak normal öğrenim süresi boyunca sabit kalır ve öğrenim ücretleri USD (dolar) bazında ödenir.

 
Fakülte ve Bölüm Adı Kont İndirim Oranları Öğrenim Ücreti (TL) Eğitim Dili Hazırlık Sınıfı
Burslu %75 %50 Ücretli
Hukuk Fakültesi 180 18 14 14 134 35.000,00 Türkçe Yok
Tıp Fakültesi 60 6 3 3 48 60.000,00 Türkçe Yok
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme 40 10 10 10 10 29.500,00 Türkçe İsteğe Bağlı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 50 10 10 10 20 29.500,00 Türkçe İsteğe Bağlı
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 30 12 7 7 4 29.500,00 Türkçe Yok
Enerji Yönetimi 40 10 10 15 5 29.500,00 Türkçe İsteğe Bağlı
İslam Ekonomisi ve Finans 40 10 10 10 10 29.500,00 Türkçe İsteğe Bağlı
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 60 15 15 15 15 29.500,00 Türkçe Yok
Psikoloji 60 8 8 8 36 29.500,00 Türkçe Yok
Sosyoloji 50 17 17 8 8 29.500,00 Türkçe Yok
Tarih 50 20 10 10 10 29.500,00 Türkçe Yok
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 40 10 10 10 10 29.500,00 Türkçe Yok
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 40 10 15 15 - 33.000,00 % 30 İngilizce Zorunlu
Bilgisayar Mühendisliği 40 10 15 15 - 33.000,00 % 30 İngilizce Zorunlu
Mekatronik Mühendisliği 40 15 20 5 - 33.000,00 % 30 İngilizce Zorunlu
Makine Mühendisliği 40 10 15 15 - 33.000,00 % 30 İngilizce Zorunlu
İnşaat Mühendisliği 50 8 8 20 14 33.000,00 % 30 İngilizce Zorunlu
Endüstri Mühendisliği 40 10 10 15 5 33.000,00 Türkçe Yok
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 
İç Mimarlık 50 5 5 15 25 34.000,00 Türkçe Yok
Mimarlık 50 5 5 10 30 34.000,00 Türkçe Yok
Grafik Tasarım 35 10 10 10 5 34.000,00 Türkçe Yok
Geleneksel Türk Sanatları 20 10 5 5   34.000,00 Türkçe Yok
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Pilotaj 40 5 - - 35 42.000,00
Uygulama Ücreti 52.000 Euro
Türkçe İsteğe Bağlı
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Odyoloji 50 5 5 5 35 32.000,00 Türkçe Yok
Hemşirelik 70 7 7 7 49 28.500,00 Türkçe Yok
Çocuk Gelişimi 70 7 7 7 49 28.500,00 Türkçe Yok
Beslenme ve Diyetetik 60 6 6 6 42 28.500,00 Türkçe Yok
Ebelik 50 5 5 5 35 28.500,00 Türkçe Yok
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50 5 5 5 35 28.500,00 Türkçe Yok
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 40 20 10 10 - 29.500,00 Türkçe Bir yıl süreli zorunlu Arapça Hazırlık Programı
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) 60 10 10 20 20 29.500,00 İngilizce Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı
İngilizce/Arapça Hazırlık   29.500,00  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 70 10 10 10 40 20.000,00 Türkçe Yok
Fizyoterapi 60 10 10 10 30 20.000,00 Türkçe Yok
Diyaliz 50 10 10 10 20 20.000,00 Türkçe Yok
İlk ve Acil Yardım 60 10 10 10 30 20.000,00 Türkçe Yok
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 60 10 10 10 30 20.000,00 Türkçe Yok
Anestezi 70 10 10 10 40 20.000,00 Türkçe Yok
Adalet Meslek Yüksekokulu 70 10 10 20 30 20.000,00 Türkçe Yok
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
Dış Ticaret 40 16 8 8 8 18.000,00 Türkçe Yok
Mekatronik 50 20 10 10 10 18.000,00 Türkçe Yok