Burslar ve Ücretler

Karataylı Ol Hayalini Tamamla

YEMEK BURSU

Yemek Bursu

Ek yerleştirmelerde tanıdığına KTO Karatay Üniversitesini önerip üniversitemize yerleşmesini ve kayıt olmasını sağlayan öğrencilerimizin kazanacağı burstur.

Bu burs için başvuru süresi 25 Ağustos - 5 Eylül 2017 tarihleri arasıdır.
Başvuru için önerilen kişinin adı, soyadı ve telefon numarasının öğrencimiz tarafından Whatsapp hattına (0549 551 1251) gönderilmesi gerekmektedir.
Kazanılan burs 2017-2018 Akademik yılı Güz dönemi süresince geçerli olacaktır. Yemek bursu kazanan öğrenciler, üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen kart ile üniversite yemekhanesinden ücretsiz yemek yiyebileceklerdir.
Aktif öğrencimiz olmayanlar bu burstan yararlanamazlar.
Kazanılan burs paraya çevirilemez, başkasına devredilemez.

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı BursuÜniversiteye Giriş Yüksek Başarı BursuÜniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

ÖSYM başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur.

Bu burs, lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Bu burs için başvuru süresi ilan edilen Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren 1 aydır. 1 ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci GYBB’ den vazgeçmiş sayılır.
GYBB hazırlık dahil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır, bu süre müddetince başarısız olunması halinde burs kesilmez.
Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu (GYBB) bursunu kazanan bir öğrenci akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;

TS ve DİL Puanı hariç olmak üzere diğer puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan öğrenciler aylık: 3.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 2.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrenciler aylık: 2.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.500,00 TL
5001-10000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.000,00 TL

TS (Türkçe- Sosyal) puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrenciler aylık: 2.000,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.500,00 TL
1001-2500 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.000,00 TL
2501-5000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 500,00 TL
DİL puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.500,00 TL
101-1000 arası derece yapan öğrenciler aylık: 1.000,00 TL ödeme yapılır.

Sporcu Bursları

Sporcu BurslarıSporcu Bursları

Milli Sporcu Bursu
Üniversitemize kayıt tarihinde bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan öğrencilere sağlanacak burstur. Burs, öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince her yıl belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak öğrenim ücretinden %100 muafiyet sağlar.
Öğrencinin Milli Sporcu Bursu almaya hak kazanması için, bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği veya düzenlemesine izin verdiği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması gerekir.
Üniversitemize kayıt yaptırdıktan sonra bir spor dalında milli takım kadrosuna giren öğrenci, o yıl için belirlenmiş milli sporcu kontenjanı kapsamında bu burstan yararlanabilir. Bu durumda, öğrenim ücreti muafiyeti öğrencinin milli takım kadrosuna alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır.
Milli sporcu kontenjanı kapsamında öğrenim ücretinden muaf olmak üzere kayıt yaptırmak isteyenler, kayıtlar için ilan edilen sürede ön başvurularını yapar. Süre sonunda, gerekli şartları taşıyan başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanır.
ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıran milli sporcular bu burstan yararlandırılır.
Bu burs, 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Diğer Sporcu Bursları
Bireysel spor dallarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan üstün başarı göstererek uluslararası yarışmalarda ilk üç derecede yer alan ön lisans ve lisans öğrencilerine %50, ulusal yarışmalarda ilk üç derecede yer alanlara %25 burs sağlanır.
Takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayına göre belirlenen oranlarda başarı bursu sağlanır.
Öğrenim ücreti muafiyeti öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır. Bu burs, 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Üstün Başarı Bursu

Üstün Başarı BursuÜstün Başarı BursuÜstün Başarı BursuÜstün Başarı Bursu

Bu burs, İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç her ders yılı sonunda eğitim programında belirlenen asgari ders yükünü almış olmak kaydıyla yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,25 veya daha yüksek olan, alttan dersi bulunmayan, okuldan uzaklaştırma cezası almamış olan ve kendi sınıfında derece yapan öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;
a) 25 ya da daha az öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci bir sonraki yıl için tam bursu,
b) 26 - 50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenci tam bursu, 2. olan öğrenci burssuz ise % 50 bursu, kısmî burslu ise bir üst bursu,
c) 51 - 100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrenciler bir sonraki yıl tam bursu; 3. ve 4. olan öğrenciler burssuz ise %50 bursu, kısmî burslu ise bir üst bursu,
ç) Yüzden fazla öğrencisi olan sınıflarda 1. 2. ve 3. olan öğrenciler tam bursu; 4. 5. ve 6. olan öğrenciler burssuz ise %50 bursu, kısmî burslu ise bir üst bursu,
hak ederler. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır. ÜBB bursu öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Öğrencilerin not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir.
Bu burs için başvuru süresi akademik takvimde ilan edilen kayıt yenileme tarihinden itibaren bir aydır. Bir ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci üstün başarı bursundan vazgeçmiş sayılır.

Tercih Bursu

Tercih BursuTercih Bursu

YGS, LYS yolu ile Üniversitemiz Lisans (Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ve Ön lisans Programlarından birinin ücretli kontenjanını, ilk tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %25, ikinci tercihine yazarak bu tercihine yerleştirilenlere %10 oranında, Lisans Programlarında 4 yıl (Hazırlık Programı dahil 5 yıl), ön lisans programlarında ise 2 yıl süresince tercih bursu verilir.

Not: DGS ile yerleşen öğrenciler için tercih bursu yoktur.

Ticaret Odası Üyeleri Destek Bursları

Ticaret Odası Üyeleri Destek BurslarıTicaret Odası Üyeleri Destek Bursları

Konya Ticaret Odası üyelerinin ve birinci derece yakınlarının herhangi bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları halinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile üyelerinin ve birinci derece yakınlarının herhangi bir ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırmaları halinde %10 oranında destek bursu sağlanır.
Ticaret odası üyeleri destek bursu, üyelerin yetki belgesi getirmesi ve bu yetki belgesinin öğrenim hayatı boyunca her akademik yılbaşında yenilenmesi şartı ile sağlanır.

Mezun Bursları

Mezun BurslarıMezun Bursları

Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları durumunda %50 oranında, lisans programından derece ile mezun olmaları halinde %100 oranında mezun bursu sağlanır.

Doktora eğitimine hak kazanılması durumunda, lisans ve yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde alınmışsa %50 oranında, yalnızca yüksek lisans eğitiminin Üniversitemizde alınmış olması durumunda, %30 oranında mezun bursu sağlanır.

Şehit - Gazi Bursları

Şehit - Gazi Bursları2017-2018 eğitim-öğretim yılında YGS, LYS, DGS ve yatay geçiş yolu ile Üniversitemiz programlarına ücretli veya kısmi burslu kontenjandan yerleşen şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla tüm programlarda tam burslu 5’şer kontenjan ayrılmıştır. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda başvuranlar arasından ÖSYM başarı sıralamaları esas alınarak normal eğitim öğretim süresi boyunca bu burstan faydalandırılır.

Şehit-Gazi burs başvurusu, kayıtlar için ilan edilen süre içerisinde yapılmalıdır.
ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, Dikey Geçiş ve Yatay Geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.

Kardeş Bursları

Kardeş BurslarıKardeş Bursları

Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin tam burslu veya kısmi burslu olması halinde diğer kardeşe %5 oranında, kardeşlerden ikisinin de burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 oranında öğrenim ücretinden muafiyet sağlanır.

Kardeşlerden birinin mezuniyet durumu dışında Üniversiteden ilişik kesmesi halinde diğer kardeşe indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılbaşında sona erer. Bu burs, diğer burslarla birleşmez, birden fazla bursa hak kazanılması durumunda en yüksek burs geçerlidir.

Bu burs için başvuru süresi akademik takvimde ilan edilen ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Bir ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci kardeş bursundan vazgeçmiş sayılır.

Dil Okulu Bursları

Dil Okulu BurslarıDil Okulu BurslarıDil Okulu Bursları

ÖSYM başarı sıralaması ile TS ve DİL puan türleri hariç olmak üzere diğer puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, TS puan türünden ilk 2.500 başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde en fazla iki ay olmak üzere 1.sınıf, 2. sınıf veya 3.sınıfı tamamlamalarını müteakip, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülke ve organizasyonlarda dil kursuna gönderilir.

Burs; dil okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Dil Okulu için belirtilen aylık burs bedelinden ibarettir.

Bu burstan her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.

Bu burs, 2016-2017 Akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Bu burs, lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursları

Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu BurslarıYurt Dışı Yaz ve Kış Okulu BurslarıYurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursları

ÖSYM başarı sıralaması TS ve DİL puan türleri hariç olmak üzere diğer puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, TS puan türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde 1.sınıf, 2.sınıf veya 3.sınıfın yaz veya kış aylarında 2 hafta süre ile Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülke ve organizasyonlarda dil kursuna gönderilir.

Burs; yaz ve kış okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu için belirtilen haftalık burs bedelinden ibarettir.

Bu burstan her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
Bu burs, 2016-2017 Akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Bu burs, lisans mezunu olup da Üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Yurt Dışı Yüksek Lisans BurslarıOkul birincisi ve ikincisi olarak Üniversitemizden mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları halinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması sorumluluğu mevcuttur. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğretim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.

Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
Bu burstan yatay geçiş ve DGS ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.

Barınma Bursları

Kardeş BurslarıKardeş BurslarıKardeş Bursları

Üniversitemize YGS ve LYS sınavları ile yerleşen ve il merkezi dışında ikamet eden TS ve DİL puan türleri hariç olmak üzere diğer puan türlerinden ilk 10.000 ÖSYM başarı sıralamasına sahip, TS puan türünde ilk 5.000 başarı sıralamasına sahip, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden Üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralamasından kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır.

Eğitim-öğretim başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
Barınma bursu diğer burslarla birleşebilir.
Ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
Bu burs için başvuru süresi akademik takvimde ilan edilen üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Bir ay içerisinde burs başvurusunda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır.
Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevine devamsızlık sağlaması, konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu kesilir.

Bursum kesilir mi?

Burs kazanan öğrencilerin Üniversiteden ilişik kesmeleri, kayıt dondurmaları, kayıt yenilememeleri ve normal öğrenim süresini aşmaları halinde bursları kesilir. Kayıt dondurma ve kayıt yenilememe sebebiyle bursları kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs almaya devam ederler. Mücbir sebeplerden dolayı Üniversitemiz ile ilişikleri kesilen öğrencilerin durumu Burs Komisyonunda değerlendirilir. Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler GBB bursları dışında kalan bursları alma hakkını kaybeder.

Üniversite tarafından görevlendirilen, yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan veya Üniversitemiz tarafından izin verilen öğrencilerin bursları kesilmez.

Ücretler

Yıllık programlara (Hukuk, Tıp Fakültesi ) ve Hazırlık Sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler Öğretim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını bahar yarıyılı başında öderler. Öğrenim ücretinin tamamının eğitim öğretim yılı başında nakit ödenmesi halinde % 6, öğrenim ücretinin tamamının kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde %5 indirim uygulanır.

Nakit ödemeler, Halk Bankasının tüm şubelerinden Kurumsal Tahsilat Programı aracılığı ile yapılabilir. Ayrıca; Halk Bankası ATM’lerinden, İnternet Şubeciliği Bankacılığından ve Halkbank Diyalog’dan da işlem yapılabilmektedir.

Taksitli ödemeler, Üniversitemizin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile yıllık programlarda 8, dönemlik programlarda Güz Dönemi 4, Bahar Dönemi 4 veya ücretin tamamı Güz Döneminde 8 taksitte ödenir. Üniversitemizin taksit özelliğine sahip anlaşmalı Banka Kredi Kartları; Maximum, World, Bonus, Card Finans ve Paraf kart olup, web sitemiz üzerindeki sanal POS ile yapılır.  (Önemli Not: Sanal POS ile işlem yapılabilmesi için kredi kartınızın internet bankacılığına açık olması gerekmektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun aldığı karar gereği 17 Ağustos 2017’den itibaren internet üzerinden yapılan işlemlerde kredi kartı kullanıma kapatılacağından Kredi kartının kullanılabilmesi için ilgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak kullanıma açtırmanız gerekmektedir.)

Halk Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla ya da Web sitemiz üzerindeki Sanal POS’ dan ödeme yapanlar kayıtlarını ödemeyi gerçekleştirdikten hemen sonra yapabilirler.

Çek, senet ve elden tahsilat yapılmamaktadır. YÖK’ün 30.03.2017 KARAR.2017.6.203 sayılı yazısıyla ödemelerin banka hesabımıza yapılması zorunludur.

Nakit ya da kredi kartı ile ödeme haricinde, Üniversitemizin OTS (Öğrenci Tahsilat Sistemi) anlaşması yaptığı bankalardan; herhangi bir faiz, komisyon alınmaksızın yıllık ücretin tamamı 8 aya kadar taksitlendirilir. OTS ödemeleri Üniversitemiz hesabına aylık taksitler halinde aktarılacağından indirim uygulanmaz. OTS Anlaşmalı Bankalarımız:

Ziraat Bankası Konya Girişimci Şubesi (Tel: (332) 351 05 21 Adres: Musalla Bağları Mahallesi, Ankara Caddesi No:113/1 Selçuklu/KONYA İl Jandarma yanı.

Albaraka Türk Yeni Toptancılar Konya Şubesi (Tel: (332) 342 00 72/15176 Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Karakayış Caddesi No:289 Karatay/KONYA)

Türkiye Ekonomi Bankası Büsan Sanayi Şubesi (Tel: (332) 345 35 00/44778 Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi, Kosgeb Caddesi No:1/1 Karatay/KONYA

OTS ile, anlaşmalı bankadan ödemeyi tercih edenler, Mali İşler Koordinatörlüğünden OTS Başvuru Formu alarak   anlaşmalı bankanın istediği evraklarla bankaya başvurur. Bankadan öğrenim kredisinin çıkması için başvuru yapanın kredibilitesinin uygun olması gerekmektedir. Bankaca onaylanan öğrenim kredisi formunu Mali İşler Koordinatörlüğüne teslim eden öğrenci kaydını aynı gün gerçekleştirir.

Öğrenim ücretlerinizi  www.karatay.edu.tr adresinden TC Kimlik numarası ile sorgulayabilirsiniz.

Üniversitemizde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri üniversitemize ilk kayıt oldukları tarih dikkate alınarak normal öğrenim süresi boyunca sabit kalır ve öğrenim ücretleri Usd (dolar) bazında ödenir. TL olarak ödeme yapmak isteyenler için, ödeme yapılan günün Merkez Bankası USD Efektif Satış kuru baz alınarak hesaplanır.

Üniversitemize kayıtlı öğrencilerimiz için ödeme takvimi 05-15 Eylül 2017’dir.

Üniversitemizin 2017-2018 Akademik takviminde belirtilen derslerin başlama tarihine kadar ilişik kesmek isteyen öğrencilere ödedikleri öğrenim ücreti kesinti yapılmadan iade edilir.  
2017-2018 Akademik takvimimizde derslerin başlama tarihi 18 Eylül 2017’dir.

Öğrencilerin ilişik kesmek istemeleri halinde ödenen öğrenim ücretinin derslerin başlama tarihi itibariyle;
a) 1. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin %10  tutarı
b) 2. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin % 25 tutarı
c) 3. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin % 50 tutarı
ç) 4. Hafta sonuna kadar başvurulduğunda, dönem ücretinin % 75 tutarı

kesilerek kalan tutar iade edilir. Dördüncü haftadan sonraki başvurularda herhangi bir iade yapılmaz.

 

Öğrenci tahsilatı için hesap bilgilerimiz;
Halkbankası Aziziye Şube
Şube Kodu : 1324
IBAN : TR23 0001 2001 3240 0016 1000 12

      Bursluluk Oranları 
Fakülte ve Bölüm Adı Kontenjan   100% 75% 50% 25% Ücretli Öğrenim Ücreti  Eğitim Dili
Hukuk Fakültesi 170 17 14 14  --- 125 26.000,00 TL. Türkçe
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi          
İşletme 40 4 8 20 --- 8 22.000,00 TL. Türkçe
Uluslararası Ticaret 60 6 12 30 --- 12 22.000,00 TL. Türkçe
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik 60 6 6 12 --- 36 22.000,00 TL. Türkçe
Enerji Yönetimi 40 10 10 15 --- 5 22.000,00 TL. Türkçe
İslam Ekonomisi ve Finans 40 10 15 15 --- --- 22.000,00 TL. Türkçe
Lojistik Yönetimi 50 10 10 25 --- 5 22.000,00 TL. Türkçe
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi
Sosyal Hizmet 60 6 6 12 --- 36 23.000,00 TL. Türkçe
Mütercim Tercümanlık (Arapça) 40 40 --- --- --- --- 23000,00 TL. Türkçe
Psikoloji 60 8 8 8 --- 36 23.000,00 TL. Türkçe
Sosyoloji 60 20 10 10 --- 20 23.000,00 TL. Türkçe
Tarih 50 20 10 10 --- 10 23.000,00 TL. Türkçe
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 40 10 10 10 --- 10 23.000,00 TL. Türkçe
Mühendislik Fakültesi           
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 40 5 5 30 --- ---- 25.000,00 TL. %30 İngilizce
Bilgisayar Mühendisliği 40 5 5 30 --- ---- 25.000,00 TL. %30 İngilizce
Mekatronik Mühendisliği 40 10 10 20    ---    ---- 25.000,00 TL. %30 İngilizce
Makine Mühendisliği 40 5 5 30    ---    ---- 25.000,00 TL. %30 İngilizce
İnşaat Mühendisliği 60 6 6 30 --- 18 25.000,00 TL. %30 İngilizce
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 30 15 5 10 ---- --- 25.000,00 TL. %30 İngilizce
Endüstri Mühendisliği 50 10 20 10 --- 10 25.000,00 TL. Türkçe
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi           
İç Mimarlık 50 5 5 15 --- 25 26.000,00 TL. Türkçe
Mimarlık 50 5 5 10 --- 30 26.000,00 TL. Türkçe
Grafik Tasarım 40 6 6 18 --- 10 26.000,00 TL. Türkçe
Geleneksel Türk Sanatları 25 6 6 13 --- --- 26.000,00 TL. Türkçe
Resim 30 5 10 10 --- 5 26.000,00 TL. Türkçe
Tıp Fakültesi 60 6 3 3 -- 48 45.000,00 TL. Türkçe
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 70 7 7 7 --- 49 21.000,00 TL. Türkçe
Hemşirelik 70 7 7 7 --- 49 21.000,00 TL. Türkçe
Odyoloji 70 7 7 7 --- 49 26.000,00 TL. Türkçe
Beslenme ve Diyetetik 60 6 6 6 --- 42 21.000,00 Türkçe
Ebelik 70 7 7 7 --- 49 21.000,00TL. Türkçe
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50 5 5 5 --- 35 21.000,00 Türkçe
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi 60 10 10 10 -- 30 15.000,00 TL. Türkçe
Diyaliz 60 10 10 10 -- 30 15.000,00 TL. Türkçe
Fizyoterapi 60 10 10 10 -- 30 15.000,00 TL. Türkçe
İlkve Acil Yardım 60 10 10 10 -- 30 15.000,00 TL. Türkçe
Anestezi 60 10 10 10 -- 30 15.000,00 TL. Türkçe
TıbbiGörüntüleme Teknikleri 60 10 10 10 -- 30 15.000,00 TL. Türkçe
Adalet Meslek Yüksekokulu 60 6 6 12 -- 36 15.000,00TL. Türkçe
İngilizce Hazırlık   21.000,00 TL.