Burslar

ÖZEL KOŞUL (60 NOLU KOŞUL)

Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri hâlinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilirler. Fakat ön lisans programından mezun olup üniversitemizde ön lisans programı kazananlar ile lisans mezunu olup üniversitemizi kazananlar Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursu ile Yurt Dışı Yüksek Lisans Burslarından faydalanamazlar.

Üniversitemiz veya başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi iken ayrılanlar veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri hâlinde ilgili statülerde kayıt yaptırabilir, bu öğrencilerden Üniversitemizi kazananlar gerekli şartları sağlamaları hâlinde Giriş Yüksek Başarı Bursu, Barınma Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu ile Yurtdışı Yüksek Lisans Burslarından da faydalanabilirler.

Tercih Bursu

Tercih BursuTercih BursuTercih BursuTercih Bursu

Üniversitemizin lisans ve ön lisans bölümlerini (Pilotaj Bölümü, Hukuk ve Tıp Fakültesi hariç) ücretli kontenjandan 1. sırada tercih ederek yerleşenlere %25, 2. sırada tercih ederek yerleşenlere %20, 3. sırada tercih ederek yerleşenlere %10 ve 4. sırada tercih ederek yerleşenlere %5 oranında tercih bursu verilir.
YKS ve DGS ile yerleşen öğrencilere uygulanır.
Bu burs, 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerlidir. Önceki yıllara ait tercih bursları aynı oranlarda devam etmektedir.

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

Üniversiteye Giriş Yüksek Başarı BursuÜniversiteye Giriş Yüksek Başarı BursuÜniversiteye Giriş Yüksek Başarı Bursu

Üniversitemize YKS sınavı ile yerleşen, ÖSYS başarı sıralaması ile yerleştiği puan türüne göre aşağıda ayrıntıları belirtilen başarı sıralamasına sahip olan öğrencilere sağlanan burstur. Normal öğrenim süresi içinde her akademik yıl boyunca sekiz ay olmak üzere, Türkiye genelinde;

SAY ve EA puan türlerinden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 3.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
5001-10.000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL

SÖZ puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 2.000,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
1001-2500 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,
2501-5000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 500,00 TL,
DİL puan türünden;
1-100 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.500,00 TL,
101-1000 arası derece yapan öğrencilere aylık: 1.000,00 TL,

burs verilir. Bu miktarlar her yıl Mütevelli Heyet kararı ile yeniden belirlenebilir, ancak öğrenciler üniversiteye girişte kazandıkları yüksek başarı bursunu normal öğrenim süresince değişiklik olmadan almaya devam ederler.
Hazırlık dâhil normal öğrenim süresi boyunca sağlanır; dönem/yıl ağırlıklı not ortalamasının 2.00’nin altına düşmesi hâlinde ilgili dönem/yıl için burs kesilir. Bir sonraki dönem/yıl ağırlıklı genel not ortalamasının 2.00 veya üzerine yükselmesi hâlinde burs tekrar sağlanır. Bursun kesildiği yıl için geriye dönük ödeme yapılmaz.
Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Yalnızca anadal programı için uygulanır; çift anadal programı için geçerli değildir.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvurmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

Barınma Bursları

Kardeş BurslarıKardeş BurslarıKardeş Bursları

Üniversitemize YKS sınavı ile yerleşen ve il merkezi dışında ikamet eden EA ve SAY puan türlerinde ilk 10.000, SÖZ puan türünde ilk 5.000, DİL puan türünde ilk 1.000 başarı sıralamasına sahip tam burslu öğrenciler, üniversitemizin uygun göreceği konukevinde ücretsiz kalma hakkını kazanırlar. Bu öğrencilerden Üniversitemizi 1-1000 ÖSYM başarı sıralaması ile kazananlara tek kişilik odalarda konaklama imkânı sağlanır.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Eğitim-öğretim başarısı ile ilişkilendirilmeden uygulanan bir burstur.
Barınma bursu diğer burslarla birleşebilir.
Ek yerleştirme ile üniversitemize yerleşen öğrenciler, üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrenciler ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci barınma bursundan vazgeçmiş sayılır.
Bu burstan yararlanan öğrencinin bir akademik yıl içerisinde 3 (üç) hafta konukevine devamsızlık sağlaması, konukevinden kendi isteği ile ayrılması durumunda barınma bursu tamamen kesilir.

 

Dil Okulu Bursları

Dil Okulu BurslarıDil Okulu BurslarıDil Okulu Bursları

Üniversitemize YKS sınavı ile yerleşen, ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden ilk 5.000 başarı sıralaması, SÖZ puan türünden ilk 2.500 başarı sıralaması, DİL puan türünden ilk 100 başarı sıralaması olan öğrenciler, yaz ayını kapsayacak şekilde en fazla iki ay olmak üzere, 1. Sınıf, 2. Sınıf veya .3. Sınıfı tamamlamalarına müteakip, öngörülen sürelerde ve üniversitenin belirlemiş olduğu tarihlerde, talepte bulunmaları hâlinde Üniversitemizin anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir.
Dil okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Dil Okulu için belirtilen aylık burs bedelinden ibarettir. Her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir. 2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz. Giriş Yüksek Başarı Bursunu kaybeden öğrencilere ilgili yıl için uygulanmaz. Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

 

Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursları

Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu BurslarıYurt Dışı Yaz ve Kış Okulu BurslarıYurt Dışı Yaz ve Kış Okulu Bursları

Üniversitemize YKS sınavı ile yerleşen, ÖSYM başarı sıralaması EA ve SAY puan türlerinden 5.001-10.000 arası başarı sıralaması, SÖZ puan türünden 2.501- 5.000 arası başarı sıralaması, DİL puan türünden 101-1.000 arası başarı sıralaması olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları hâlinde 1. sınıf, 2. Sınıf veya 3. Sınıfın yaz veya kış aylarında 2 hafta süre ile Üniversitemizin belirlemiş olduğu tarihler ve anlaşma yaptığı ülkelerdeki dil kursuna gönderilir.
Yaz ve kış okulu ücreti ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yaz ve Kış Okulu için belirtilen haftalık burs bedelinden ibarettir.
Her öğrenci yalnızca bir defa yararlanabilir.
2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Ek puanlı yerleşen öğrencilere uygulanmaz.
Giriş Yüksek Başarı Bursunu kaybeden öğrencilere ilgili yıl için uygulanmaz.
Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan ön lisans mezunu olup üniversitemizde ön lisans programı kazanan öğrencilere ve lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.

 

Ahilik Bursu

Ticaret Odası Üyeleri Destek BurslarıTicaret Odası Üyeleri Destek Bursları

Konya Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS, DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırmaları hâlinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsalarının Üniversitemiz ile protokol yapmaları şartı ile üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin YKS ve DGS, yatay geçiş ve uluslararası öğrenci kontenjanı ile ön lisans veya lisans programlarına kayıt yaptırmaları hâlinde %15 oranında destek bursu sağlanır.
Üyelerin yetki belgesi sunması (şirket üyeliklerinde imzaya yetkili olduğunu gösterir belge) ve bu yetki belgesinin normal eğitim öğretim süresi boyunca her akademik yılı başında yenilenmesi gerekir.
Oda/Borsa üyeliğinin üniversiteye ilk kayıt tarihinde bulunması gerekir. Sonradan üye olunması hâlinde bu burstan yararlanılamaz.
Başvuru, ilk kayıt/ders kayıt haftasında yapılır. Süresinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılır, ilgili yıl için öğrenci bu burstan faydalanamaz. Başvuru yapması hâlinde bir sonraki yıl/dönem itibariyle burstan faydalanabilir; geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
İlk kayıt esnasında üyeliği olduğu halde ilgili kurum ile üniversite arasında protokol bulunmadığından burstan faydalanamayan öğrenci, protokolün yapılması hâlinde bu burstan yararlanabilir. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
Ahilik Bursu oranı (%15), 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi itibariyle geçerli olup, önceki yıllarda kayıt olan öğrencileri kapsamamaktadır. 2016-2017 ile 2017-2018 akademik yıllarında alınan Ticaret Odası Bursları aynı oranda devam eder. 2016 yılından önce Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmaz.
Bu burs, yatay geçişle gelen öğrenciler için 2017-2018 akademik yılı bahar dönemi itibariyle; uluslararası öğrenciler için ise 2018-2019 akademik yılı itibariyle geçerlidir.

Üstün Başarı Bursu

Üstün Başarı BursuÜstün Başarı BursuÜstün Başarı Bursu

Hazırlık Sınıfı hariç, her öğretim yılı sonunda alttan dersi bulunmayan, yıllık not ortalaması 3,25’e ulaşan ve okuldan uzaklaştırma cezası almamış öğrencilere sağlanan burstur. Buna göre;
0-50 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. olan öğrenciye,
51-100 arasında öğrencisi olan sınıflarda 1. ve 2. olan öğrencilere,
101 ve üzeri öğrencisi olan sınıflarda 1., 2. ve 3. olan öğrencilere tam burs verilir.
Öğrencinin sadece sınıfını derece ile geçtiği yılı takip eden öğretim yılı için geçerlidir. Not ortalamaları ve sınıf dereceleri bütünleme sınavının sonuçlarına göre değerlendirilir. Sınıf dereceleri hesap edilirken tam burslu öğrenciler de dikkate alınır.
Aynı not ortalamasına sahip olan öğrenciler, aynı bursu almaya hak ederler.
Erasmus Değişim Programına katılan öğrencilerin, en geç Temmuz ayının ikinci haftasının sonuna kadar transkriptlerini kayıtlı oldukları fakültelere teslim etmeleri gereklidir. Aksi taktirde ilgili yıl için üstün başarı bursu hesaplamalarına dahil edilmezler.
Çift anadal programlarında sınıf dereceleri hesap edilmez. Ancak anadal programında elde edilen Üstün Başarı Bursu ÇAP için de geçerlidir.
Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tüm öğrencileri kapsar.

Çift Anadal Bursu

Anadal programında elde edilen Giriş Yüksek Başarı Bursu, Dil Okulu Bursu, Yurtdışı Yaz ve Kış Okulu Bursu hariç tüm burslar, ÇAP için geçerlidir.
Çap ücretleri, çift anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücreti üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır. Öğrencilerin ders programlarındaki çakışma veya bir dönemde alacakları derslerin fazla olması nedenleriyle, normal öğrenim süresinin uzatılması durumunda öğrencilerimize, bursluluk durumlarının devam etmesi için 1 yıl ek süre verilir.
2016-2017 Akademik Yılı Bahar Döneminden önce kayıtlı öğrenciler için ÇAP Program ücretleri, anadal programına kayıt olunan yılın bölüm ücretinin yarısı üzerinden, alınacak dersin AKTS değerince hesaplanır.

Kardeş Bursları

Kardeş BurslarıKardeş Bursları

Üniversitemizde öğrenim gören (ön lisans, lisans ve lisansüstü) kardeşlere uygulanan burstur. Kardeşlerden birinin burslu veya indirimli olması hâlinde diğer kardeşe/kardeşlere %5, kardeşlerin burslu olmaması durumunda ayrı ayrı %10 burs sağlanır.
Kardeşlerden birinin mezun olması dışında, ilişik kesmesi hâlinde, diğer kardeşe/kardeşlere indirim uygulaması ilişik kesmeyi takip eden akademik yılı başında sona erer.
Başvuru süresi, ikinci kardeşin üniversiteye kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci, kardeş bursundan ilgili yıl için vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Kardeş bursu başvurularının her yıl/dönem başında yenilenmesi gerekmektedir.

Sporcu Bursları

Sporcu Bursları

Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yılı kapsayan sürede bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya üniversite öğrenimi sürecinde milli takıma giren öğrencilere sağlanacak burstur. Öğrencilerin milli takımda bulundukları süreyi kapsamak üzere, Mütevelli Heyetince belirlenecek branşlar ve kontenjanlar esas alınarak %100’e kadar burs sağlanabilir.
Üniversiteye yerleşeceği tarihten geriye dönük son iki yıl içerisinde milli olmuş öğrenciye, milli sporcu kontenjanı kapsamında millilik için %50’ ye kadar, daha önce milli olarak katıldığı turnuvada derece almış olması hâlinde %100’ e kadar burs sağlanabilir. Bu durumda, üniversiteye kayıt öncesi milliliğini ibraz eden öğrenci kayıtla beraber; kayıt sonrası milli takım kadrosuna giren öğrenci, milli takıma alındığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren burs almaya hak kazanabilir.
Son 3 yılda herhangi bir Olimpiyat, Balkan, Avrupa, Türkiye şampiyonluğu bulunan öğrenciye Rektörlük önerisi Mütevelli Heyet onayı ile %100’e kadar burs sağlanabilir.
Türkiye liseler arası veya kulüpler arası turnuvalarda ferdi veya takım olarak derece almış öğrencilere Rektörlük önerisi, Mütevelli Heyet onayıyla burs sağlanabilir.
Bireysel ve takım sporlarında, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen veya Federasyon tarafından katılım sağlanan uluslararası ve ulusal en üst seviyedeki yarışmalarda Üniversitemizi temsilen okul takımlarında yer alarak; ilk üç derecede yer alan öğrencilere Rektörlük makamının uygun görüşü ve Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenen oranlarda burs sağlanabilir. Bu burs, öğrencinin ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında derece aldığı tarihi takip eden akademik yılı başından itibaren geçerlilik kazanır. 2017-2018 akademik yılı itibariyle Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.
Öğrencinin sporcu burslarından herhangi birini kazanması için;
ÖSYM sonuçlarından sonra ön başvurularını yapması,
Öğrencinin her seviyedeki milli ve kulüp müsabakalarının sonuçları, maç videoları, kişisel referanslarının sunulması ve öğrencinin herhangi bir sakatlığının olmadığının gerekli teknik raporlarla taahhüt edilmesi,
Bursluluğun devam ettiği süre içinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği üniversitelerarası spor faaliyetlerine Üniversitemiz adına katılmayı kabul ettiğine dair bir taahhütnameyi imzalaması hâlinde, başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile Üniversitemize yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanabilir.
ÖSYM başarı sıralamalarına göre yapılan yerleştirmelerin tamamlanmasından sonra kontenjan kaldığı takdirde, sırasıyla Dikey Geçiş Sınavı ve Yatay Geçiş ile üniversiteye kayıt yaptıranlar bu burstan yararlandırılır.

Şehit - Gazi Bursları

Şehit - Gazi Bursları

Şehit veya gazi olmuş Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu ve devlet görevlilerinin çocuklarına, Üniversitemize kayıt hakkı kazandıkları takdirde ÖSYM başarı sıralamaları dikkate alınarak Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde burs sağlanır.
2018-2019 öğretim yılı için her bölüme 5’er şehit-gazi bursu ayrılmıştır.
Kayıt olduktan sonra ebeveyninden biri şehit ya da gazi olan öğrenci, kontenjan dâhilinde burstan yararlanabilir. Şehit olma tarihini takip eden akademik yılı başından itibaren geçerli olur.
Başvurular, kayıt esnasında yapılır. Başvuranlara kontenjan dâhilinde ÖSYM başarı sıralamaları ile yerleştiği puan türü dikkate alınarak bu burs sağlanır.
Kontenjan kalması hâlinde, dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran şehit ve gazi çocukları da bu burstan yararlandırılır.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için şehit gazi bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.

Engelli Bursu

Engelli öğrencilerin, engellerini bildirmeleri hâlinde verilebilecek burstur.
Başvuru süresi, kayıt tarihinden itibaren bir aydır. Süresinde başvuruda bulunmayan öğrenci ilgili yıl için bursundan vazgeçmiş sayılır. Geriye dönük ücret iadesi yapılmaz.
2018-2019 akademik yılından itibaren üniversitemize kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.

Mezun Bursları

Mezun BurslarıMezun Bursları

Üniversitemiz lisans mezunu olan öğrencilerin, yüksek lisans eğitimine kayıt yaptırmaya hak kazanmaları hâlinde %50, ilk üç derece ile mezun olmaları hâlinde %100 mezun bursu sağlanır. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ise mezuniyet derecelerine bakılmaksızın %50 oranında mezun bursundan faydalandırılır.

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimizin doktora eğitimine hak kazanmaları durumunda, %50, yalnızca lisans ya da yüksek lisans öğrenimi Üniversitemizde tamamlamış öğrencilerimize % 30 mezun bursu sağlanır.    

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursları

Üniversitemiz birincisi ve ikincisi olarak mezun olan öğrenciler, öngörülen sürelerde talepte bulunmaları hâlinde Rektörlük onayı ile gideceği ülke, üniversite ve alan belli olmak üzere Yüksek Lisans amacıyla yurtdışına gönderilir. Ancak öğrencinin yeterli yabancı dil düzeyine sahip olması gereklidir. Öğrencinin yüksek lisans eğitim gideri, yılda bir kez ulaşım gideri ile KTO Karatay Üniversitesi Seyahat Yönergesinde Yurt Dışı Yüksek Lisans Bursu için belirlenen harcırah, normal öğrenim süresi içerisinde karşılanır. Bu kapsamda öğrenciden öğrenim süresinde yapılacak harcama öngörülerine göre belirlenen miktarın iki katı senet alınır ve burs geçerliliği bu senedin ve çalışma taahhüdünü kapsayan sözleşmenin imzalanmasını müteakip geçerlilik kazanır.
Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan öğrenci, gerekli şartları taşımak kaydıyla eğitim sürecinin iki katı süre, üniversitenin ilgili biriminde araştırma görevlisi olarak çalışmak zorundadır. Eğitimini tamamlayamayan veya tamamladıktan sonra öngörülen sürede üniversitede çalışmayan bursiyerden, yapılan masrafın iki katı tahsil edilir.
Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler yararlanamaz.
Üniversitemizden veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisans mezunu olup da üniversitemizi kazanan öğrencilere uygulanmaz.
2016-2017 akademik yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

Bursların Tahsisi

Bir öğrencinin birden fazla öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan bursa hak kazanması durumunda, yüksek olan burs geçerlidir.
Öğrenim ücretinden muafiyet sağlayan burslarla yönerge kapsamındaki diğer burslar birleşebilir.
Öğrencinin bursa hak kazanması durumunda, yönergede belirtilen akademik yıl/dönemden itibaren uygulama yapılır, geçmişe dönük ücret iadesi yapılmaz.

Bursların Kesilmesi

Burslu öğrencilerin kayıt yenilememeleri ve normal öğrenim süresini aşmaları hâlinde bursları kesilir. Kayıt yenilememe sebebiyle bursları kesilen öğrenciler, kayıtlarını yenilettikleri andan itibaren burs alma şartlarını kaybetmemişlerse, tekrar burs almaya devam ederler.
Akademik izinli olunan süreler azami öğrenim süresinden sayılmadığı için izin süresi sona erdiğinde öğrencilerin bursları devam eder.
Okuldan bir aydan fazla süre ile uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, Giriş Başarı Bursu dışında kalan bursları alma hakkını kaybeder. 2018-2019 akademik yılı itibariyle kayıtlanan Giriş Yüksek Başarı Bursu ile Uluslararası Öğrenci Bursu kazanan öğrencilerin dönem/yıl ağırlıklı not ortalamalarının 2:00’nin altına düşmesi hâlinde ilgili yıl için bursları kesilir.
Üniversitemiz tarafından izin verilen, görevlendirilen ve yurt içi veya yurt dışı değişim programlarına katılan öğrencilerin bursları kesilmez.

Burs Kapsamında Olmayan Faaliyetler

Üniversite bünyesinde özel öğrenci olunan dönem/yıl, eğitim-öğretim müfredatı dışındaki kurslar, yaz okulları gibi program ve faaliyetler burs kapsamı dışındadır.