Çift Anadal

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinden iki diplomayla birden mezun olabilirsin. Birçok bölümde geçerli olan çift anadal fırsatıyla mezuniyet sonrasında iş fırsatlarını sınırsızca çoğaltabilirsin. Örneğin Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile üniversiteye başlayıp Endüstri Mühendisliği diplomasını da alarak mezun olabilirsin. Hem de okulunu uzatmadan.
Çift Anadal Programı için gerekli şartlar:
4,00 üzerinden en az 2,75 not ortalamasına sahip olmak,
ÇAP’a başvurmadan önce anadal programında tüm derslerden başarılı olmak,
İlgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’lik dilimde bulunmak.
En erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında ÇAP Programı’na başvurabilirsin.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
ÇAP ANADAL
Makine Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği**
Bilgisayar Mühendisliği**
İnşaat Mühendisliği**
Elektrik-Elektronik Mühendisliği**
Endüstri Mühendisliği*
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği **
Bilgisayar Mühendisliği **
Elektrik-Elektronik Mühendisliği**
İnşaat Mühendisliği**
Endüstri Mühendisliği*
 İnşaat Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği**
Mekatronik Mühendisliği**
Makine Mühendisliği**
Elektrik-Elektronik Mühendisliği**
Endüstri Mühendisliği*
Mimarlık*
İç Mimarlık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği **
Mekatronik Mühendisliği**
Makine Mühendisliği **
Endüstri Mühendisliği *
İnşaat Mühendisliği**
Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği**
Mekatronik Mühendisliği**
Makine Mühendisliği**
İnşaat Mühendisliği**
Endüstri Mühendisliği*
Endüstri Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği**
Mekatronik Mühendisliği**
Makine Mühendisliği**
İnşaat Mühendisliği**
Bilgisayar Mühendisliği**
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Enerji Yönetimi İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İslam Ekonomisi ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İşletme Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İslam Ekonomisi ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
Endüstri Mühendisliği*
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İşletme
İslam Ekonomisi ve Finans
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
Endüstri Mühendisliği*
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
İslam Ekonomisi ve Finans
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji
Sosyal Hizmet
Psikoloji
Tarih
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Sosyal Hizmet Sosyoloji
Psikoloji
Tarih
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Tarih Sosyoloji
Psikoloji
Sosyal Hizmet
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Mütercim Tercümanlık (Arapça)
Psikoloji Sosyoloji
Tarih
Sosyal Hizmet
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Sosyoloji Psikoloji
Tarih
Sosyal Hizmet
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Enerji Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
İletişim ve Tasarımı Yönetimi Sosyoloji
Psikoloji
Tarih
Sosyal Hizmet
Enerji Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Grafik Tasarımı
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
ÇAP ANADAL
Pilotaj Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Lisans Programları Çift Anadal Yapılabilecek Önlisans Programları
Hemşirelik Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Odyoloji Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Odyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
Odyoloji Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çocuk Gelişimi Diyaliz
Ebelik Fizyoterapi
Odyoloji İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
İşletme Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi Sosyal Hizmet Diyaliz
Psikoloji Fizyoterapi
Sosyoloji İlk ve Acil Yardım
İşletme Anestezi
Odyoloji Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
Hemşirelik  
Ebelik  
Ebelik Çocuk Gelişimi Diyaliz
Odyoloji Fizyoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İlk ve Acil Yardım
Hemşirelik Anestezi
Beslenme ve Diyetetik Tıbbi Görüntüleme
İşletme Çocuk Gelişimi

 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Grafik Tasarım İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Geleneksel Türk Sanatları Grafik Tasarım
Grafik Tasarım Geleneksel Türk Sanatları
Mimarlık İnşaat Mühendisliği**
Mimarlık İç Mimarlık
İç Mimarlık Mimarlık
İç Mimarlık İnşaat Mühendisliği**

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Diyaliz Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
İlk ve Acil Yardım Diyaliz
Fizyoterapi
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Anestezi Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Çocuk Gelişimi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi Diyaliz
Fizyoterapi
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

  YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Çift Anadal Yapılabilecek Bölümler
Mütercim Tercümanlık (Arapça) Tarih
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Uluslararası Ticaret ve Lojistik

* Mühendislik Fakültesi bölümleri ile Mimarlık bölümünde ilgili YKS Kılavuzunda belirtilen başarı sıralaması şartı aranır.

** Eğitim dili %30 İngilizce'dir.  İngilizce Hazırlık Programı zorunludur. a) Senatonun eşdeğerliğini kabul ettiği ulusal ve uluslararası yabancı dil sınavlarına ait başarı belgesi olanlar, b) ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlikleri Tablosunda belirtilen ve son iki yılda TOEFL iBT84, Cambridge CAE (B), PTE Akademik 71 puan ve üzeri alanlar, c) Son üç akademik yıl içinde KTO-Karatay Üniversitesi veya başka bir üniversitede kazanılan n yabancı dilinde hazırlık sınıfından muaf tutulmuş olanlar, ç) Son üç yılda resmi dili kayıt olunan programın yabancı diliyle aynı olan bir ülkede lise eğitimini veya üniversite eğitimini ilgili programın eğitim dilinde yapanlar muaf sayılır.