Fakülteler ve Bölümler

Hukuk Fakültesi

Hukuk FakültesiBilindiği üzere, hukuk fakültesi mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. Hâkimlik, savcılık ya da avukatlık mesleklerinin yanı sıra kaymakamlık, noterlik, müfettişlik, icra müdürlüğü gibi pek çok mesleği de icra edebilmektedirler. Ülkemizde, mezunları rahatlıkla iş bulabilen en önemli fakültelerden biri de hukuk fakültesidir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler FakültesiSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültemizin amacı özgüveni yüksek, beşeri ve sosyal ilişkileri gelişmiş, problem çözücü, sorumluluk sahibi, yenilikçi ve lider özelliği taşıyan yönetici ve uzmanlar yetiştirmektir.

İletişim Tasarımı ve Yönetimi Psikoloji Sosyoloji Sosyal Hizmet Tarih

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik FakültesiMühendislik Fakültemiz, nitelikli mühendisler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Fakültemiz, öncelikli olarak problemleri doğru formüle edebilen, formüle ettiği problemlerin çözümüne yönelik doğru araçları seçebilen mezun profili oluşturmayı hedeflemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım FakültesiGüzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemizin temel hedefi, ulusal ve uluslararası alanda adını duyuran çalışmalara imza atmak ve öğrenen, düşünen ve gelişime açık bireyler yetiştirmektir.

Geleneksel Türk Sanatları Grafik Tasarım İç Mimarlık Mimarlık

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri FakültesiFakültemiz, geleceğin yönetici ve işletmecilerini, değişen rekabet koşullarında, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek donanımda yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Enerji Yönetimi İslam Ekonomisi ve Finans İşletme Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Tıp Fakültesi

Tıp FakültesiKTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesinin temel ilkesi, bilimin önderliğinde özgün düşünceyi yücelten, akademik ve etik değerlere sahip, çalışanının, öğrencisinin ve hastasının memnuniyetini daima ön planda tutan bir kurum olmaktır. Ayrıca hâlihazırda, üniversitemiz ve sağlık sektöründe Türkiye'nin önemli gruplardan birisi olan Medicana ile afiliye üniversite hastanesi olması hususunu içeren iş birliği protokolü imzalanmıştır.

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri YüksekokuluKTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun temel amacı, öğrencilerinin öncelikle insana değer veren, icra edeceği mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi ve etik karar verme yeteneği kazanmış bireyler hâline gelmelerini sağlamaktır. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 4 yıllık eğitim vermektedir.

Beslenme ve Diyetetik Çocuk Gelişimi Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hemşirelik Odyoloji

Yabancı Diller Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri YüksekokuluYabancı dil eğitim programlarımız, öğrencilerimizin akademik, mesleki ve kişisel hedeflerine ulaşmalarında onları desteklemeyi ve onlara yardımcı olmayı kendisine görev olarak benimsemiştir. Üniversitemiz öğrencilerine, akademik, mesleki ve sosyal yaşamlarında kendilerini ifade edebilmeleri ve bilgi alışverişinde bulunabilmeleri için ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgisinin temel bilgi ve becerilerini kazandırarak, sadece sınırlı bir öğretim sürecine sığdırılamayacak olan yabancı dil öğrenimini gelecekte de sürdürebilmeleri için sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktır.

Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Hazırlık Eğitimi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek YüksekokuluAdalet Meslek Yüksekokulumuzun en önemli özelliği “uygulamalı eğitime” oldukça önem vermesidir. Adalet Meslek Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Adalet Bakanlığının yazı işleri müdürlüğü, icra dairesi müdürlüğü, zabıt kâtipliği, ceza infaz kurumları müdürlüğü gibi çeşitli birimlerinde görev alabilecekleri gibi kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk birimleri, noterler, hukuk büroları, bankalar, şirketler vb. kuruluşların bünyesinde de çalışabilirler.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler YüksekokuluKTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2019 yılında kurulmuştur. Yüksekokul pilotaj bölümünde, uluslararası saygınlığa sahip lisans programında dört yıllık eğitim sunmaktadır.

Pilotaj

Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu

Ticaret ve Sanayi Meslek YüksekokuluKonya Ticaret Odası’nın bir üniversitesi olan KTO Karatay Üniversitesi sektördeki ara eleman ihtiyacına çözüm üretmek amacıyla Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu bünyesinde dış ticaret ve mekatronik bölümlerinde eğitim vermeye başlamıştır. Amacı; gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla yerel, bölgesel ve küresel piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanları yetiştiren seçkin bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Dış TicaretMekatronik

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluKTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim programları, alanlarında deneyimli kadrolu öğretim elemanlarının yanı sıra üniversitemizin diğer fakülte ve yüksekokullarının da değerli katkıları ile sürdürülmekte ve öğrencilerimiz, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde iş yaşamında tercih edilen mezunlar hâline gelmektedir.

Anestezi Çocuk Gelişimi Diyaliz Fizyoterapi İlk ve Acil Yardım Tıbbi Görüntüleme Teknikleri