Sektör Danışmanlığı

İş Hayatına Açılan Kapı

Sektör Danışmanlığı “iş arayan değil, işte aranan mezunlar” yetiştirme ilkesini hayata geçirme amacıyla hazırlanan bir projedir. “Sektör Danışmanlığı” projesi ile birinci sınıfa başlayan her öğrenciye, öğrenim görmekte olduğu alanla ilgili KTO üyesi bir sektör danışmanı belirlenir. Sektör danışmanlığının temel amacı, mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, çalışacağı kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, kuruma neler katabileceğini bilen, “işte aranan” mezunlar yetiştirmektir. Yükseköğretim sisteminin teori odaklı öğretme metoduna eklenen bu sistem sayesinde öğrenciler, derslerde elde ettikleri bilgiyi uygulama alanı bulur ve aynı zamanda kitaplarda yer almayan ve hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrenip sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip olup iş bulma sürecinde doğru aday seviyesine yükselir.

Sektör Danışmanlığı projesi ahilik geleneğinin bir uzantısı niteliğindedir.

Hocalarından öğrendikleri bilgilerin yanında öğrenci ve sektör danışmanı arasında usta-çırak ilişkisi oluşmaktadır. Böylece köklü gelenek KTO Karatay Üniversitesi aracılığıyla nesillerden nesillere taşınmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı
KTO Karatay Üniversitesi Sektör Danışmanlığı