Kariyer Gelişim

KTO Karatay Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Ofisi sayesinde öğrenciler, kendilerini hem okudukları süre içerisinde hem de mezun olduktan sonra sınırsızca geliştirme imkânına sahip oluyor. Kısmi zamanlı olarak üniversite içerisinde görev alabiliyor, İşi Yerinde Gözle Projesi ile yerinde gözlem yapabiliyor, Yardımcı Asistan uygulamasıyla akademik öz geçmişini geliştirebiliyor.

Yürütülen Projeler:
• Kariyer Gelişim Zirveleri
• Sektör Danışmanlığı Projesi
• Hukukta Gözlem Projesi
• İşi Yerinde Gözle Projesi
• Asistan ve Akran Öğrenci
• Lisansüstü Yardımcı Asistanlık

Kariyer Gelişim Zirveleri
Dördüncü Kariyer Gelişim Zirvesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgesel kariyer etkinliği olarak belirlenmiştir. Bu sebeple etkinliğimizin adı “İç Anadolu Kariyer Fuarı” olarak güncellenmiştir. İç Anadolu Kariyer Fuarı, 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde üniversitemiz yerleşkesinde 9 paydaş üniversitenin destekleri ile gerçekleştirilmiştir. 2018-2019 akademik yılı içerisinde ülkemiz sınırlarında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sekiz bölgesel kariyer etkinliği belirlenmiş olup, İç Anadolu Bölgesi Kariyer Etkinliği üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmiştir.

KONİF-Konya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı-26/27 Mayıs 2016
İlgili fuarda toplam 34 firma stant açarak iki gün boyunca öğrenciler ile görüşmeler gerçekleştirmiştir. Konya Valiliği, Konya İşkur İl Müdürlüğü paydaş olarak yer almışlardır.

KGZ’17- II. Kariyer Gelişim Zirvesi’ 17- 2/3 Mayıs 2017
İkinci Kariyer Gelişim Zirvesi’nde toplam 32 firma katılım sağlayarak öğrencilerimize staj ve iş imkânı sunmuştur. UNİKOP dönem başkanlığımız sebebi ile KOP bölgesinde bulunan üniversiteler, Konya Ticaret Odası paydaşımız olarak yer almıştır.

KGZ’18-III.Kariyer Gelişim Zirvesi’ 18- 7/8 Mayıs 2018
Üçüncü Kariyer Gelişim Zirvesi’nde toplam 34 firma katılım sağlayarak öğrencilerimize staj ve iş imkânı sunmuştur. Etkinliğimizde Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Teknokent, Konya MUSİAD paydaş olarak yer almıştır.

Sektör Danışmanlığı Projesi
Bu programın amacı, öğrencilerimizin mezun olduğunda iş kuracağı, çalışacağı sektörle ilgili temel verilere sahip, çalışacağı kurumun taleplerini karşılayabilecek donanımda, kuruma neler katabileceğini bilen, işte aranan mezunlar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz sektör danışmanları sayesinde zorunlu staj programlarını sektör danışmanına ait firmada yapabilecek ve staj kolaylığına sahip olabileceklerdir. Sektör Danışmanlığı Projesi’nden İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, İç Mimarlık, Mimarlık,
Grafik Tasarım bölümleri ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri yararlanabilmektedir. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz ile sektör danışmanları ayda en az bir kez iş yerinde, üniversitede tahsis edilen mekânlarda veya sektörü kapsayan farklı platformlarda bir araya gelmektedir. Bu faaliyetler, akademik danışmanın gözetiminde gerçekleştirilmektedir. 2015 yılında faaliyete giren Sektör Danışmanlığı Projesi’nden toplam 1236 öğrenci yararlanmış olup, projemizde bizlere destek olan 288 sektör danışmanımız bulunmaktadır.

Hukukta Gözlem Projesi
Projenin amacı, öğrencimizin mezuniyet sonrasında staj yapacakları alanları belirlemeleri adına henüz öğrenim görürken savcı, hâkim veya avukat kimliklerini tanıma ve iş başında gözlem yapabilme imkânı sağlamaktır. Not ortalaması 2.30’un üzerinde olan üç veya dördüncü sınıf öğrencilerimiz başvuru yapabilmektedir. Kontenjan dâhilinde başvuru yapan öğrenci sayısına göre Konya Barosu ile istişare edilerek, projeye dâhil olacak olan hukuk büroları belirlenir. Öğrenciler ara dönem tatilinde eşleştirilmiş olan hukuk bürolarında ilgili avukatlar ile birlikte 10 iş günü gözlem yapabilme imkânı bulurlar. Hukukta Gözlem Projesi ilk olarak 2019 Ocak ayında uygulamaya alınmıştır. Başvurular arasından 30 öğrenci projeye dâhil olma hakkı kazanmıştır. Baro tarafından belirlenen ve içlerinde KTO Karatay Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu 30 hukuk bürosu belirlenmiştir.

İşi Yerinde Gözle Projesi
Proje kapsamında öğrenciler, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı olarak gözlem yapabilme imkânına erişecek, derslerde elde ettikleri bilgiyi gözlemleme alanı bulacak ve aynı zamanda kitaplarda yer almayan, hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrenip sektörel beceri de kazanarak iş dünyasının aradığı niteliğe sahip aday seviyesine yükselebileceklerdir. Ayrıca bu proje, öğrencilerimize staj gibi iş başı programlarının yanı sıra farklı kurum/kuruluşları görebilme ve yeni bir bakış açısını kazanabilme imkânı sunmaktadır. İslam İktisadı ve Finans Bölümünden 10 öğrenci 2017 yılında Konya Albaraka Türk Katılım Bankasının şubelerinde, İslam İktisadı ve Finans Bölümünden 21 öğrenci 2018 yılında Konya Ziraat Katılım Bankasının şubelerinde, Psikoloji Bölümünden 15 öğrenci 2018 yılında Medicana ve Mesa Makine kurumlarında, Psikoloji Bölümünden 35 öğrenci Medicana, Konya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Konya Numune Hastanesi ve Özel Akademi Meram Hastanesi kurumlarında on gün süre ile
gözlem yapmışlardır. Ayrıca bireysel olarak kendi gözlem yapacakları kurumları belirleyerek gözlem yapan öğrencilerimiz de mevcuttur.

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci / Asistan Öğrenci Çalışması
Programın amacı, öğrencilerin ders saatleri dışında boş zamanlarında, kendilerini idari ve akademik anlamda geliştirebilmek, uygulamada beceri kazanabilmek adına idari personel ve öğretim üyeleri ile entegre olarak üretken bireyler yetiştirebilmektir. Tezli/tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, KTO Karatay Üniversitesine kayıtlı olan her öğrencimiz kısmi zamanlı olarak çalışabilir. 2015 yılında uygulamaya konulan proje ile her geçen yıl artan oranda asistan öğrenci çalışmakta olup, şu ana kadar toplam 661 öğrenci bu imkândan faydalanmıştır.

Lisansüstü Bursiyerlik Yardımcı Asistanlık
KTO Karatay Üniversitesinde bursiyer olabilmek için adayların lisansüstü bir programa kayıtlı olması, lisans not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması, ALES ve YDS puanlarının bulunması gerekmektedir. Bu programın amacı, lisansüstü programlardan herhangi bir programa
kayıtlı olan öğrencilerin eğitimlerini desteklemek ve üniversitemiz araştırma, geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Bursiyer/yardımcı asistan olarak faaliyet yürüten bursiyerlere normal öğrenim süresi boyunca her akademik dönemde araştırma ödeneği verilir. Lisansüstü eğitimini üniversitemizde yürütmekte olan bursiyerlere yüksek lisans veya doktora bursu verilmektedir. Ayrıca normal eğitim sürelerinde yüksek lisans öğrencilerine 1 yıl, doktora öğrencilerine 2 yıl ek bursluluk süresi verilmektedir. Lisansüstü öğrenim süreleri boyunca asistanlığın devam etmesi koşulu ile 1 defa yurt içi ve 1 defa yurt dışı bilimsel etkinliklere katılım desteği verilir.

Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim Kariyer Gelişim
Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: diller [file] => /var/www/yonetim/db.php [line] => 24 )