Staj ve İş İmkânı

İş Hayatına Açılan Kapı

Teori odaklı öğrenme metodunun üzerine Türkiye’de bir ilk olan sektörel beceri kazanma sistemi sayesinde, öğrenciler, öğrendiklerini uygulama alanlarında görme fırsatına sahip olabilmektedir. Aynı zamanda kitaplarda yer almayan ve hayati önem taşıyan bilgiyi sektörde öğrendikleri bilgilerle pekiştirebilmektedir. Böylece, iş dünyasının aradığı niteliğe ulaşarak, işverenler için doğru aday konumuna geleceklerdir. KTO Karatay Üniversitesi, Türkiye’de ilk ve tek uyguladığı Sektör Danışmanlığı Projesi ile birinci sınıftan itibaren öğrencilerine iş deneyimi kazandırmaya başlamaktadır. Proje sayesinde öğrenciler, mezunken aynı zamanda dört senelik bir iş deneyimine sahip olmaktadır. Ayrıca KTO Karataylılar ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve doğrultusunda üniversitedeki geçici işlerde kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedir. Bu çalışma imkânıyla, başarılı öğrencilerin kişilik ve becerilerinin gelişmesi sağlanmakta, onların iş disiplini edinmiş üretken bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanmaktadır.